Miért fontos, hogy legyen az iskolában könyvtár?

„Érc, márvány és könyv nem hagy enyészni soha....”

                                                                                               ( Bonfini)

Miért fontos, hogy legyen az iskolában könyvtár?

Tantestületünk igyekszik az iskola névadójához méltó oktatásban és nevelésben részesíteni a tanulókat. 

Az irodalom tantárgyra nagy hangsúlyt fektetnek a tantárgyat oktatók, hiszen az irodalmi alkotásokban rejlő nevelőerőnek nagy szerepe van az ember későbbi életében is.

Gyermekeink kezébe már az alsó tagozatban is szép meséket, történeteket adnak pedagógusaink, hogy a tanítványaink gondolatai nemesedjenek, jó irányba fejlődjenek anyanyelvük, tartsa ébren a képzelőerejüket, melengesse lelküket.

Iskolánk könyvtára a mai korszerű, információs társadalmi igényeket figyelembe véve igyekszik elsajátíttatni a megfelelő információszerzési,- feldolgozási és –átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait. Megalapozza az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat.  Felkészíti a tanulókat a szellemi munka iránti tiszteletre, az elmúlt korok értékeinek megbecsülésére, és kifejleszti az önművelés iránti igényt.

Iskolánk könyvtára és diákönkormányzata pályázatot hirdetett a következő témában:

„Készíts 6-8 mondatos fogalmazást arról, miért fontos, hogy minden iskolában legyen könyvtár!”

Nagy örömünkre sok pályamunka érkezett. Mindegyik munka tartalmazott értékes gondolatokat, ezért nem helyezéssel, hanem minősítéssel értékeltük a beérkezett pályamunkákat.

Felső tagozat:

 1. kategória:

Müller Petra 6.z

Török Norbert 5.z

Radeczky –Geisz Laura 6.z

 1. kategória:

Kovács Kamilla 5.z

Zeigler Patrik 6.z

Storozinszki Otília 6.z

Sinkó Nikolett 5.z

 1. kategória

Kis Virág 5.z

Sipoki Vivien 6.z

 1. kategória

Csalló Aisa 6.z

Különdíj:

Szolyka Adrienn 6.z

Alsó tagozat:

4. osztály

 1. kategória:

Raffay Keve 4.a

Szécsi László 4.a

Barati Krisztián 4.a

Pánczél Csenge 4.a

Nagy Zsófia 4.a

Gyenge Tünde 4.a

Szatmári-Berta Lili 4.a

Zupka Dávid 4.a

Molnár Viktor 4.a

Nagy Eszter 4.z

Ács Regina 4.z

Murina Melissza 4.z

Tóth Balázs 4.z

 1. kategória:

Virágh Domán 4.a

Müller  Márk Péter 4.a

Jelenfi Dominik 4.a

Páll-Takács Hanna 4.a

Nagy Ilka 4.a

Morvai Beatrix 4.a

Szász Gergő 4.a

3. osztály

 1. kategória:

Sinkovics Áron 3.z

Kovács Péter 3.a

 1. kategória:

Fésű Boglárka 3.a

Lajtos Janka 3.z

                                                                       Gratulálunk!

Idézetek a pályaművekből:

„ A könyvtár fontos része az iskolának. Gyűjthetünk itt anyagot dolgozatinkhoz.”(Török Norbert)

„….a könyvtáros néni könnyen tud tanácsot adni, hogy melyik könyv való nekünk, mit olvassunk.”(Kovács kamilla)

„ Az iskolai könyvtár a tanárok és a diákok számára is egyaránt fontos” „…vannak a könyvtárnak jobbnál jobb programjai, mint például versenyek, pályázatok, szellemi vetélkedők, író-olvasó  találkozók, könyvtári órák stb.” ( Sipoki Vivien)

„Ezért fontos az iskolai könyvtár, hogy minden tanulóhoz közel legyen a csodák világa, a csodák országa”(Ziegler Patrik)

„A könyvtárunk egy nagyszerű hely, nagyon jó programokat szerveznek, volt egy nyári pályázat még tavaly, amin én is indultam. Meg  kell mondjam nagyon jó ötlet volt Ági néniék részéről. Egész nyáron annak a könyvnek a betűin csüngtem…”(Müller Petra)

„A hatalmas polcok között sétálva magamba szívom a könyvek illatát, és  visszarepülök az időben…(Radeczky –Geisz Laura)

„De a legfontosabb érv, hogy miért jó a könyv az, hogy könyv nélkül nem részesülnél a régi tudósok, költők megszerzett tudásából…(Storozinszki Otília)

„…amikor olvasónaplót kellett írni, akkor lementem a könyvtárba, utána kikölcsönöztem azt a könyvet, ami kell, s így nem kellett megvenni.”(Sinkó Nikolett)

„ A könyvtárban olyan könyveket is fellelhetünk, ami a könyvesboltokban már nem kaphatóak.” (Kis Virág)

„A tudás gyökere a könyvekben rejlik, és egyben az emberi kultúra őrzője is.”(Csalló Aisa)

„Az iskolai könyvtárban a gyerekek előadáson, bemutatókon, irodalmi versenyeken is részt vehetnek.”(Sinkovicz Áron)

„Az iskolai könyvtárban rengeteg könyv található. Szinte minden kérdésünkre választ kaphatunk.”(Fésű Boglárka)

„A könyvtár arra ösztönzi a diákokat, hogy olvassanak többet.” (Lajtos Janka)

„Az iskolai könyvtárban sok könyv van, amelyekben érdekes és hasznos dolgokat találhatunk az órákon tanultakhoz.”(Kovács Péter)

„ Az én iskolám könyvtárában csupa –csupa érdekes könyv van. Ha nem lenne könyvtár, buta lennék, az olvasást nem tudnám gyakorolni. Ez nekem nagyon nagy veszteség lenne.”(Szász Gergő)

„A gyerekek az iskolában bármikor a szünetekben ellátogathatnak a könyvtárba, és érdekes könyvekből olvashatnak.(Morvai Beatrix)

„Szerintem egy igen érdekes hely. Minden rendes iskolában megtalálható. Véleményem szerint csöndes és nyugodt része az épületnek.”(Nagy Ilka)

„A könyvtár egy csendes, nyugalmas hely. Én azért szeretem, mert ott olyan könyvek vannak, amik otthon nincsenek.”(Páll-Takács Hanna)

„Könnyű megkeresni azt a könyvet, amit szeretnél, mert csoportosítva vannak. A gyermekkönyvek izgalmasak, a kézikönyveket nem szabad kikölcsönözni. Szerintem a könyvtár igen hasznos hely.”(Jelenfi Dominik)

„ Nagyon szeretek odajárni, mert ott ki tudok kapcsolódni. Azért fontos könyvtárba járni, mert jókat lehet olvasni.”(Müller Márk Péter)

„Szerintem a könyvtár nagyon jó dolog. Én is szoktam menni.”(Virágh Domán)

„ Nekem az a vágyam, hogy legyen egy saját könyvtáram.” (Molnár Viktor)

„Én ritkán, de szeretek könyvtárba járni. Ági néni kedves, és ezért szívesen megyek.”(Zupkó Dávid)

„Én szívesen járok könyvtárba. Az iskolában fontos, hogy legyen könyvtár. Nekünk jó lenne, ha a gyermekkönyvespolcon új könyveket találnánk.” (Szatmári-Berta Lili)

„Én nagyon szívesen járok a mi iskolánk könyvtárába. A könyvtár az iskola lelke. A könyvekből már sok érdekes dolgot tudtam meg.”(Gyenge Tünde)

 „Fontos helyszín, hiszen a könyvtárban sok érdekességet tudsz meg.” (Nagy Zsófia)

„A könyvtár az iskolák egyik legjobb helye, ha nem lenne könyvtár, unalmas lenne az élet.” (Pánczél Csenge)

„Szerintem azért jó a könyvtár, mert sok mindent  megtudunk: Pl.: írók életrajza, mesék, tanulnivalók, találmányok.” (Barati Krisztián)

„Szerintem azért fontos a könyvtár, mert ki lehet kölcsönözni azokat a könyveket, amiket már nem árulnak, vagy túl drágák.” (Szécsi László)

„Én nagyon szeretek könyvtárba járni, mert jól esik a nagy csönd, ami ott van. Olvasni nagyon jó, mert eltereli figyelmet a rossz  dolgokról.” (Raffay Keve) 

„Ma már az interneten minden információhoz, tényhez hozzájuthatunk, viszont én azt szeretem, ha a kezemben tarthatom a könyvet.”(Murina Melissza) 

„Amikor elsős lettem, nagyon megörültem, hogy az iskolának saját könyvtára van. Ez az iskola legbékésebb helye. Itt tanulni is lehet.”(Ács Regina)

„Az író-olvasó találkozókat   is nagyon szeretem. A kedvencem eddig az volt ebben a helyiségben, amikor a szavalóversenyen első lettem”(Nagy Eszter)

„ A könyvtárban lehetőség adatik, hogy belépjünk a mesék és a tudomány birodalmába.” Tóth Balázs

 

MÁTYÁS TÁBOR MÁRTONBAN

AKI IDEI VIZITÁBORUNKAT VÉGIGKIABÁLJA: VIKI NÉNI

LACI BÁCSI

tábor.jpg

Kedves gyerekek, Tisztelt szülők idei iskolai táborunkat 2017 június 26. -a július 1.e között tartjuk Szigetszentmártonban a Kis-Duna partján lévő mártoni táborban /WWW. martonitabor.hu/ július 26-án hajóval utaznánk a helyszínre, ahol teljes ellátást kapunk napi 3x étkezést és szállást.

Külsös tábori programok:

 • Lovaglás, lovaskocsikázás
 • Sárkányhajózás
 • Egész napos kenu túra
 • Egésznapos látogatás a Ráckevei Aqua
 •  Worldbe
 • Külsös kézműves foglalkozások

További programjaink:

 • Viziversenyek
 • Számháborúk
 • Éjszakai túra
 • Ki, mit tud?
 • Egyéni és csapatversenyek
 • Tábortűzi játékok, vetélkedők

Jelentkezni lehet: az iskola honlapján fent lévő jelentkezési lapon, vagy kérhetsz a portán vagy Laci bácsitól.
Maximált létszám: 45 fő
Jelentkezési határidő: 03.10. vagy amíg a létszám meg nem telik
Várható költség: 34 000 Ft
Előleget (10 000 FT) március 15-éig kérjük beküldeni. A további költségek végleges költségvetési tervezet elkészülése után, a tábori indulás napjáig kell befizetni.

Jelentkezőknek részletes költségvetési- és program tervezetet küldünk.

Tisztelettel:
Orosz László

Tisztelt Szülők!

A hit-és erkölcstan, illetve az erkölcstan iskolai oktatásával kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

A vonatkozó jogszabály értelmében az állami iskolák 1-8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy a helyette választható, elismert egyházak által szervezett hit-és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. Tehát a gyermek iskolai beíratásakor (illetve az 5. évfolyamon) adatlap kitöltésével valamelyiket választania kell a szülőnek.

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a szülő a következő tanévtől módosítsa az erkölcstan vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását. Szándékát minden tanév május 20-áig írásban kell közölnie az iskola igazgatójával és a választott egyház hitoktatójával (képviselőjével).

Az elmúlt évhez hasonlóan a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos ismeretekről az Országgyűlés által elismert 27 magyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség idén is ismertetőt tarthat a szülőknek.

Ezúttal három iskolában lesz lehetőségük az egyházak képviselőinek tájékoztatást adni a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos elképzeléseikről. Az alább megadott helyszínekből azt választhatják a szülők, amelyik számukra a legmegfelelőbb. Mindegyiken ugyanazt a tájékoztatást kapják. Kezdési időpontok és helyszínek a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos egyházi tájékoztatásokról:

Február 27. Hétfő, 17 óra: Herman Ottó Általános Iskola

(XXI. Dr. Koncz János tér 1. tel.: 420-5269)

Március 6. Hétfő, 17 óra: Eötvös József Általános Iskola

(XXI. Szent István u. 232. tel: 278-2148)

Március 13. Hétfő, 17 óra: Karácsony Sándor Ált. Iskola

(XXI. Rákóczi F.u. 106-108. tel: 276-6167)

A helyszínek és időpontok felkerülnek az iskolák honlapjára is.

Ha kérdéseik merülnek fel, Tankerületünk fent található elérhetőségein kereshetnek bennünket.

Budapest, 2017. február 13.

Tisztelettel:

                                                                                                                      Tóth János s.k.

                                                                                                                   tankerületi igazgató

Pályázati felhívás

Iskolánk könyvtára és diákönkormányzata pályázatot hirdet:

 

Készíts 6-8 mondatos fogalmazást arról, hogy miért fontos, hogy minden iskolában legyen könyvtár!

Pályázati feltételek:

A beadott munkádon szerepeljen:

 • Neved:
 • Osztályod:

A pályázat leadási határideje: 2017. február 20.

A leadás helye: az iskolai könyvtár

 

Aki a pályázati feltételeket és a határidőt nem tartja be, annak a munkáját nem értékeljük.

Értékelés korcsoportonként (3-4. oszt., 5-6. oszt.,  7-8. oszt.,)

Eredményhirdetés: Mátyás-napon

Gondolatébresztőnek olvasd el a szöveget!

Intézményünk névadója Mátyás király. A mi Mátyás királyunk elsők között fogadta be a reneszánsz eszmét. Fényűző budai udvarában és visegrádi palotájában itáliai tudósokat és művészeket alkalmazott. Történetírója Antonio Bonfini humanista tanár volt. Hunyadi Mátyás értékes nevelést kapott: humanista nevelői nyitottságra tanították. Ezen kívül megtanították a kor tudományaira. Több nyelven beszélt. A tehetséges embereket bőkezűen támogatta. Tanulmányainkból tudjuk, hogy csodájára jártak híres könyvtárának, a Bibliotheca Corviniananak.

Comenius több ízben is rámutatott: „a könyvtár az iskola szíve; könyvek nélkül senki sem lesz tudós, még az iskolában sem, amelyik iskolát nem éltetik a könyvek, az halott.”

Iskolai könyvtár  azóta létezik Magyarországon, amióta iskola működik hazánkban. Az első magyarországi iskola Szent Márton hegyén (ma Pannonhalma) 996 táján kezdte meg működését. Diákjai és tanárai részére könyvtár állt rendelkezésre. Ha végigtekintünk a magyar iskolai könyvtárak fejlődéstörténetén, megállapítható, hogy iskoláinkban mindig jelen voltak, és fontos szerepet játszottak az iskolai könyvtárak.

A tudás megszerzésének egyik módja a könyvek és könyvtárak használata. „Az embert nem lehet valamire megtanítani, csak hozzá lehet segíteni ahhoz, hogy a tudást maga szerezze meg.”(Galilei)                                                                                             

            Gondolhattok még a könyvtár változatos programjaira is: szellemi vetélkedők,versenyek, pályázatok,író-olvasó találkozók, könyvtári órák. 

                                                                       Jó munkát kíván: Anikó néni, Ági néni

Gyász

„Alvó por vagyok csak, csöppnyi hamu…

Ó, ringass szomjas föld, én fekete bölcsőm

Itt minden álom úgy törött le,

Hogy köddé foszlott mindörökre.”

                                    (Sinka István)

2017. január 21-én, szombaton a hajnalban a Szinyei Merse Pál Gimnázium sítáborból hazafelé tartó diákjait és felnőtt kísérőit tragikus buszbaleset érte.

A megrázó hír hallatán sokan osztoznak az elhunytak hozzátartozóit ért pótolhatatlan veszteség fájdalmában. A Mátyás Király Általános Iskola dolgozói és tanulói is mély megrendüléssel fogadták a hírt, és részvétüket fejezik ki az elhunytak hozzátartozóinak.  

gyász.jpg

Thursday the 23rd. Joomla 2.5 Templates.